در داستان‌های مصور، داستان به وسیله مجموعه‌ای از نقاشی‌های دنباله‌دار روایت می‌شود. در اینگونه داستان‌ها ویژگی‌های زمانی و مکانی داستان، شخصیت‌پردازی‌ها، حالات شخصیت‌ها عمدتا بر عهده تصاویر است. در مطالعه داستان‌های مصور، خواننده از توانایی‌های متعدد مانند خواندن، دقت در تصویر‌ها و حس فضای داستان و برقراری ارتباط تصویر و متن بهره می‌گیرد. این تنوع به همراه استفاده از فضای جذاب تصویر، سبب می‌شود خواننده از مطالعه خسته نشده و با علاقه بیشتری داستان را دنبال کند.

طراحی داستان مصور زندگی هاوکینگ کیفیت بسیار خوبی دارد. چاپ رنگی و با کیفیت انتشارات فاطمی کتاب قابل‌قبولی را هم برای کودکان و نوجوانان و هم عمومی علاقه‌مندان بزرگسال تولید کرده است. کتاب بیشتر به زندگی شخصی هاوکینگ می‌پردازد و زندگی علمی و شرح فعالیت‌های علمی او کمتر بررسی شده است. انتخاب شیوه داستان مصور برای بیان زندگی‌نامه دانشمندان، انتخاب بسیار مناسب و هوشمندانه‌ای است. کتاب از این منظر بسیار خوب طراحی و ساخته شده است. جذابیت بیان مصور باعث عدم خستگی مخاطب می‌شود. شناخت زندگی دانشمندان معروف می‌تواند در الگویابی کودکان و  نوجوانان بسیار دخیل باشد. خصوصا در مورد هاوکینگ که با وجود معلولیت شدید همچنان به فعالیت‌های خود ادامه داده است. البته باید توجه داست که جنبه‌های داستانی قسمت‌هایی از زندگی‌نامه و کتاب زاییده ذهن نویسنده بوده است. صحت و سندیت عین وقایع که در کتاب تصویر شده است جای ایراد دارد اما در کل کتاب به هدف خود یعنی نمایش اراده و عزم انسانی برای مقابله با سختی‌ها و ایجاد امید و فداکاری در راه رسیدن به خواست‌ها موفق بوده است. از نظر تصویری اندک تصاویر وجود دارد که نمایش آن برای مخاطب کودک و نوجوان خالی از اشکال نیست. اطلاعات علمی در مورد نظریات علمی هاوکینگ که بخش مهمی از زندگی اوست کم است.

کتاب در مورد زندگی‌نامه هاوکینگ زیاد نوشته و چاپ شده است. شاید بهترین آنها کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ نوشته کیتی فرگوسن و ترجمه دکتر خزانه باشد که همین انتشارات فاطمی چاپ کرده است. اما بیان داستان مصور آن بسیار جذاب‌تر است.