معماهای شهرزاد

نویسنده: ریموند اسمالین

ترجمه: هوشنگ شرقی

کتاب معماهای شهرزاد توسط ریموند اسمالین ریاضی‌دان، فیلسوف و منطق‌دان معروف آمریکایی که مهارت بسیاری در طراحی معما و سرگرمی‌های ریاضی و منطقی نوشته شده است. کتاب بسیار خوش‌خوان و جذاب است. کیفیت معما‌ها و سطح پیچیدگی بسیار مناسب است. متن روان و داستان‌گونه در عین حال آموزش غیرمستقیم ریاضیات و منطق در قالب سرگرمی شالوده اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد.

تفاوت بسیار مهم این کتاب با کتاب‌های چیستان موجود در بازار نشر این است بر خلاف کتاب‌های موجود که تنها به ارائه پاسخ اجمالی و یک کلمه‌ای معما‌ها اکتفا می‌کنند، کتاب فوق‌الذکر توضیح مفصلی از پاسخ هر معما دارد.تفاوت دیگر در طراحی خود معما‌ها و چینش آنهاست. معما‌ها جنبه آموزشی بسیار زیادی دارد و اساسا همراه با پاسخ تفصیلی انتها عملا موضوعی خواصی از ریاضیات و منطق را آموزش می‌دهد.

نقد و معرفی کتاب را به صورت نسبتا مفصل می‌توانید در مجله رشد برهان دوره متوسطه2 - دوره بیست و پنجم - شماره 93 - فروردین 1395 و البته لینک زیر بخوانید:

دریافت
حجم: 359 کیلوبایت