به نام خداوند بخشنده مهربان

ما این کتاب را به راستى بر تو نازل کردیم. پس خدا را بپرست و دین خود براى او خالص گردان.

سوره زمر آیه 2

 

بی‌تردید کتاب یکی از مهمترین ابزار انتقال معرفت و دانش در نوع بشر بوده و هست. به زعم نویسنده این سطور یکی از دلایل مراجعه به کتاب حس نیاز به دانایی و معرفت است. این حس قوی در طول قرون متمادی حیات بشر همواره او را با پرسش‌های متعدد مواجه کرده است. از آنجایی که بشر از موهبت اندیشیدن بهره‌مند است، پس به پاسخ این پرسش‌ها می‌اندیشد. و چون اجتماعی‌ست حاصل اندیشه‌های خود را به دیگران منتقل می‌کند و تضارب آراء بوجود می‌آورد. این انتقال اندیشه به دیگران اغلب از طریق گفتگوی شفاهی صورت می‌گیرد و بعضا از طریق مکتوب. و اینگونه کتاب بر مبنای نیاز به دانایی و بر بستر ارتباط آدمیان شکل می‌گیرد.

تا حس کنجکاوی و علاقه به معرفت نباشد، اندیشیدنی اتفاق نمی‌افتد و تا اندیشه به کار نرود، پرسشی شکل نمی‌گیرد و اگر پرسشی شکل نگیرد تلاشی برای یافتن پاسخ صورت نمی‌گیرد و اگر تلاشی برای پاسخ به پرسش حاصل از اندیشه نباشد کتاب تولید نمی‌شود و البته خوانده هم نخواهد شد.

شاید بتوان عطش دانستن پاسخ را از طریق مطالب سطحی اندکی فرونشاند، اما این چاره کار نیست. باید عمیق و دقیق شد و این بدون کتاب (البته کتاب خوب!) ممکن نیست.

یا اندیشه تعطیل است که پرسشی تولید نمی‌کند، یا پرسشی هست و میل پاسخ‌یابی سرکوب می‌شود، یا میل پاسخ‌یابی سطحی ارضاء می‌شود، یا کتاب خوبی وجود ندارد که نیاز به پاسخ را جوابی عمیق دهد؛ در این صورت جامعه از اندیشیدن، پرسیدن، پاسخ‌یافتن و خواندن محروم است. چنین جامعه‌ای محکوم به فنا و نابودی است.


پس شما و خودم را دعوت به کنجکاوی، اندیشه، پرسش، استقامت در پاسخ‌یابی و البته کتاب می‌کنم.