مترو تجریش، شربت سکنجبین، حلقه نامزدی و ۱۴۲ معمای دیگر

نویسنده: حسین شاه‌محمد

ناشر: فاطمی

این کتاب شامل 145 معما و راه حل آن هاست و دلیل اصلی تدوین آن، افزایش توانایی ذهنی شماست؛ زیرا افرادی که می توانند از چالش های فکری رها شوند، توانایی بیش تری در تصمیم گیری دارند. معماهای این کتاب به بیانی ساده مطرح شده اند تا برای افرادی هم که آشنایی کمی با ریاضیات دارند، جذاب و قابل حل باشند.

پیشنهاد می کنم هنگام مطالعه این کتاب، پس از مرور دقیق هر معما و قبل از مراجعه به راه حل آن کمی درنگ کنید و برای پیدا کردن جواب درست تلاش کنید و همیشه موارد زیر را در نظر بگیرید. سادگی را فراموش نکنید،گاهی اوقات مسائل ساده تر از آن هستند که می پنداریم. حالت های غیرممکن را در نظر بگیرید. سعی کنید با دید باز و ذهنی آزاد به حل معما بپردازید. سعی کنید خلاقانه و مبتکرانه معماها را حل کنید.